Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Szkolenie dot. naborów nr 10/2018, 11/2018, 13/2018 oraz 14/2018 -01.03.2018

W dniu  01.03.2018 r. w ramach realizacji Planu Komunikacji o godzinie 15:30 w Sali Narad Urzędu Gminy w Pokoju odbyło się szkolenie dot. naborów nr 10/2018, 11/2018, 13/2018 oraz 14/2018!

Szkolenie prowadzone było przez pracownika biura dla mieszkańców każdej z gmin naszego obszaru, potencjalnych beneficjentów, w tym również osób z grup defaworyzowanych.

Omówione zostały możliwości dofinansowania w naborach ogłoszonych dnia 19.02.2018 r., przedstawione zostały cele LSR, zasady przyznawania dofinansowania oraz oraz kryteria oceny projektów.

Liczmy, iż przeprowadzone szkolenia oraz konsultacje zaowocują dobrą jakością oraz dużą ilością wniosków.

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów