Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Umowa na realizację międzynarodowego projektu współpracy podpisana!

W dniu 9 marca 2018 roku w Małopolskim Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie Prezes Stowarzyszenia Jadwiga Kulczycka wraz z Grażyną Kuźnik wiceprezesem Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak w ramach realizacji LSR na lata 2014-2020 podpisały umowę na realizację międzynarodowego projektu współpracy pn.: ,,Nasze Lokalne Dziedzictwo- poznaj, szanuj, rozwijaj!" 

Jest to dla nas bardzo ważne przedsięwzięcie, które na pewno da mieszkańcom tak jak i nam wiele radości. 

1.jpeg

Operacja pn. „Nasze Lokalne Dziedzictwo-poznaj, szanuj, rozwijaj!”

mająca na celu promocję lokalnego dziedzictwa bazującego na zasobach kulturowych i turystycznych partnerskich LGD poprzez organizację przedsięwzięć kulturalno- promocyjnych oraz utworzenie centrów produktu turystycznego i kulturowego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak rozpoczęła realizację projektu współpracy  „Nasze Lokalne Dziedzictwo-poznaj, szanuj, rozwijaj!”

Celem operacji jest promocja lokalnego dziedzictwa bazującego na zasobach kulturowych i turystycznych partnerskich LGD poprzez organizację przedsięwzięć kulturalno- promocyjnych oraz utworzenie centrów produktu turystycznego i kulturowego, co wpłynie na rozpoznawalność obszaru partnerskich LGD, która nastąpi do czasu złożenia wniosku o płatność.

W projekcie współpracy uczestniczą:

LGD „Stobrawski Zielony Szlak”

LGD "KORONA SĄDECKA"

LGD "Perły Beskidu Sądeckiego"

LGD „Brama Beskidu”

LGD „Beskid Gorlicki”

Obcianske zdruzenie, Miestna akcna skupina OKO- LGD SŁOWACJA

Obcianske zdruzenie, Miestna akcna skupina OPAL- LGD SŁOWACJA

Ideą projektu jest wypromowanie dziedzictwa bazującego na zasobach kulturowych i turystycznych partnerskich LGD poprzez organizację przedsięwzięć kulturalno-promocyjnych oraz utworzenie centrów produktu turystycznego i kulturowego.

W wyniku projektu realizacji projektu współpracy:

1. utworzone zostaną 4 centra produktu turystycznego i kulturowego w miejscowościach: Pokój, Paszyn, Wysowa Zdrój, Piwniczna

2. zorganizowane zostaną 3  przedsięwzięć kulturalno-promocyjnych, w których będą uczestniczyć wszystkie partnerskie LGD.tj. Stobrawski Festiwal Produktu Turystycznego, Wyszechradzki Festiwal Kultur w Nawojowej i Ptaszkowej

3. wykonane zostaną materiały promujące projekt i zasoby turystyczno- kulturowe partnerów.

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów