Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Informacja dotycząca grup defaworyzowanych oraz ologowania.

Poniżej znajdą Państwo informację dotyczącą grup defaworyzowanych oraz kwestii ologowania przy realizacji zadania.

Przy realizacji należy korzystać również z aktualnej księgi wizaulizacji znaku PROW na lata 2014-2020.

DOCpo-korekcie-grupa-defawo-i-oznkowanie - wszystkie.doc (190,00KB)

PDFKsięga wizualizacji znaku PROW 2014-2020_zmiana !.pdf (13,08MB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów