Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Nowa zakładka na stronie LGD!

Informujemy, iż na stronie LGD Stobrawski Zielony Szlak pojawiła się nowa zakładka pn.: "Granty" oraz jej trzy pod-zakładki pn.:

- "5/2017/G - Promocja obszaru LGD"

- "7/2017/G - Oferty spędzania wolnego czasu"

- "9/2017/G - Organizacja imprez specyficznych dla LGD"

Na nowych stronach znajdować się będą wszystkie informacje dotyczące ww. naborów. 

nowa zakladka.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów