Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Ogłoszenie o naborze na projekty grantowe pn. "Spacer konny po Barucickim Lesie" oraz "Aktywny wypoczynek przy koniach w Minkowskiem".

Ogłoszenie o naborze dla mieszkańców LGD Stobrawski Zielony Szlak
dla osób chętnych lubiących aktywność fizyczną udział w projekcie bezpłatny realizowane w ramach grantu:
Oferty spędzania wolnego czasu

Aktywny wypoczynek przy koniach w Minkowskiem
 

w ramach realizacji zadania prowadzona będzie nauka jazdy konnej połączona z gimnastyką na koniu oraz zabiegi hipoterapii, oferta skierowana jest dla dzieci (także niepełnosprawnych) oraz osób dorosłych (także niepełnosprawnych), realizacja planowana na kwiecień – wrzesień 2018r. w miejscowości Minkowskie.

Chętni do udziału w projekcie proszeni są do wypełniania formularza zgłoszeniowego oraz złożenie go w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie w terminie od 21.03.2018r. do 04.04.2018r.

Informacje pod numerem telefonu 692 284 583

Liczy się kolejność zgłoszeń!

Pierwszeństwo dla osób z grup defaworyzowanych!

(dla osób bezrobotnych w wieku 16 – 25 lat oraz dla osób po 50 roku życia, którzy nie są jeszcze na emetryturze bądź rencie)

ologowanie.jpeg

Zadanie:  Aktywny wypoczynek przy koniach w Minkowskiem realizowane w ramach projektu grantowego: Oferty spędzania czasu wolnego  jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

DOCFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - HIPOTERAPIA.doc (136,50KB)

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Ogłoszenie o naborze dla mieszkańców LGD Stobrawski Zielony Szlak
dla osób chętnych lubiących aktywność fizyczną udział w projekcie bezpłatny realizowane w ramach grantu:
Oferty spędzania wolnego czasu

Spacer konny po Barucickim Lesie
 

w ramach realizacji zadania prowadzona będzie nauka jazdy konnej połączona z gimnastyką na koniu zakończona spacerem konnym po lasach Barucickich, oferta skierowana jest dla dzieci oraz osób dorosłych, realizacja planowana na kwiecień – wrzesień 2018r. w miejscowości Minkowskie.

Chętni do udziału w projekcie proszeni są do wypełniania formularza zgłoszeniowego oraz złożenie go w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie w terminie od 21.03.2018r. do 04.04.2018r.

Informacje pod numerem telefonu 692 284 583

Liczy się kolejność zgłoszeń!

Pierwszeństwo dla osób z grup defaworyzowanych!

(dla osób bezrobotnych w wieku 16 – 25 lat oraz dla osób po 50 roku życia, którzy nie są jeszcze na emeryturze bądź rencie)

ologowanie.jpeg

Zadanie:  Spacer konny po Barucickim Lesie realizowane w ramach projektu grantowego: Oferty spędzania czasu wolnego  jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

DOCFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - spacer konny.doc (137,00KB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów