Logo WCAG
Statystyka odwiedzin
Dzisiaj: 916
W tym miesiącu: 24991
Wszystkich odwiedzin: 6826106
Kalendarz wydarzeń
Kliknij datę
Zapisz się do newslettera

Data publikacji: 09-06-2011 14:00 Opublikował: 

Podejście Leader

Projekt utworzenia mikroregionów w obszarze tzw.ściany zachodniej województwa przy wsparciu samorządu województwa.
 
Perspektywa lat 2007-2013
 
Podejście Leader ze swej natury jest znakomitą metodą aktywizacji obszarów zmarginalizowanych o trudnej sytuacji gospodarczej w powiązaniu z atrybutem alokacji znacznych środków finansowych, znakomicie nadaje się do prowadzenia polityko wyrównywania poziomu rozwoju poszczególnych obszarów w regionie.
 
W latach 2007-2013 co najmniej 2,5 do 5% środków przyszłego PO ROW, skierowanego na rozwój obszarów wiejskich będzie musiało być wykorzystane w ramach IV osi-podejścia Leader tj. przez mikroregiony posiadające:
  • Układ zarządcy w postaci Lokalnej Grupy Działania (LGD)
  • Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszaru Wiejskiego (ZSROW)
  • Gran globalny na realizację projektów wynikających ze ZSROW
Sytuacja w regionie
 
Województwo opolskie cechuje się nikłym poziomem kooperacji mikroregionalnej (partnerstw lokalnych) , co jest jednym z powodów pogłębiania się różnic wewnętrznych
W działaniu 2.7 SPO ”Pilotażowy Program Leader+” dotację otrzymało zaledwie 5 obszarów . Nadto 16 gmin uczestniczących w tworzeniu mikroregionów zaledwie trzy są z obszaru tzw. „ściany zachodniej” województwa
 
Propozycja samorządu województwa
 
Samorząd województwa proponuje samorządom gmin i powiatów wsparcie dla utworzenia mikroregionów na obszarze powiatów  kluczborskiego, namysłowskiego, brzeskiego, nyskiego, prudnickiego i głubczyckiego
Wsparcie będzie miało postać programu obejmującego:
  • Pomoc organizacyjna i merytoryczną
  • Kształcenie
  • Małe granty na realizację projektów startowych
Istota propozycji
 
Utworzenie mikroregionów jawi się jako wysoce efektywne i strategiczne posunięcie, gdyż:
  • stanowi osadzoną na gruncie strategii rozwoju województwa odpowiedź samorządu województwa na realny i poważny problem utrzymania spójności wewnętrznej regionu i jest szansą usunięcia jednej z przyczyn dysproporcji rozwojowych w regionie.
  • przyniesie efekt w postaci absorpcji środków unijnych w latach 2007-2013, niemożliwych do uzyskania bez zastosowania takiego rozwiązania.
WYNIK DZIAŁAŃ NA RZECZ WDROŻENIA PODEJŚCIA LEADER NA OBSZRZE „ŚCIANY ZACHODNIEJ’ WOJEWÓDZTWA
 
1.      Utworzenie 3-6 MIKROREGIONÓW- decyzja samorządów gmin i powiatów, wyłonienie koordynatora (obszarów kooperacji mikroregionalnej)
  • Pożądane obszary złożone z gmin 2 a nawet 3 sąsiednich powiatów
  • Dopuszcza się udział pojedynczych gmin spoza obszaru „ściany zachodniej”
2.Opracowanie ZSROW dla mikroregionów-Urząd Marszałkowski
3.Utworzenie LGD- działanie samorządów tworzących Mikroregion
4.Uzyskanie podmiotowości prawnej przez LGD-LGD
5.Wyposażenie LGD w siedzibę-działanie samorządów tworzących Mikroregion
6.Podejście pierwszych działań przez LGD (sprawdzenie i wzmocnienie partnerstwa przy opracowaniu i realizacji pierwszego projektu) w ramach konkursu grantów
Powrót do poprzedniej strony »
Loading