Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Ponad 5 mln zł dla gmin i NGO z woj. śląskiego i opolskiego na rozwój kompetencji cyfrowych - nabór już trwa!

Ruszył nabór projektów w konkursie “Obywatel.IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia w śląskim i opolskim”. Gminy i organizacje z województwa śląskiego i opolskiego mogą starać się o granty w wysokości od 15 tys. do 150 tys. złotych- na przeszkolenie mieszkańców w zakresie kompetencji cyfrowych.

W projektach nie wymagamy wkładu własnego. Realizacja projektu powinna zakończyć się do końca 2019 roku. Grantobiorcy będą mogli przeznaczyć maksymalnie 40% wartości grantu na zakup sprzętu zgodnie z wytycznymi dla zakupu sprzętu w projekcie, który będą mogli przeznaczyć na dalsze wykorzystanie w szkole lub ośrodku doskonalenia nauczycieli.f

Nabór projektów trwa od 5 kwietnia do 18 maja 2018 r. Generator wniosków jest dostępny pod tym adresem: https://www.obywatel-it.com/wez-udzial.

Więcej informacji na stronie www.obywatel-it.com, za pośrednictwem poczty e-mail , a także za pośrednictwem infolinii tel. 579 650 968 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00).

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu to: 6 165 910,00 zł w tym wartość dofinansowania wynosi: 6 102 500,00 zł.

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów