Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Pliki z Informacją monitorującą z realizacji biznesplanu/ Informacją po realizacji operacji oraz Informacją pomocniczą przy wypełnianiu dokumentu w ramach poddziałania 19.2

Szanowni Państwo,

Na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego zamieszczono pliki z Informacją monitorującą z realizacji biznesplanu/ Informacją po realizacji operacji oraz Informacją pomocniczą przy wypełnianiu dokumentu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 Linki do plików:

http://bip.opolskie.pl/2016/09/operacje-w-ramach-poddzialania-19-2-w-zakresie-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej/

http://bip.opolskie.pl/2017/01/formularze/

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów