Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Protokół z Posiedzenia Rady Programowej z dnia 07.04.2018 r. oraz listy rankingowe

Protokół z Posiedzenia Rady programowej Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 07.04.2018 r.

PDFProtokół posiedzenia Rady z dnia 07.04.2018r..pdf

Lista operacji wybranych do finansowania przez LGD - ocenionych w ramach naboru 10/2018

PDFLista operacji wybranych przez LGD nabór 10-2018.pdf

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR - ocenionych w ramach naboru: 10/2018

PDFLista operacji zgodnych z ogłoszeniem oraz zgodnych z LSR nabór 10-2018.pdf

Lista operacji wybranych do finansowania przez LGD - ocenionych w ramach naboru 11/2018

PDFLista operacji wybranych przez LGD nabór 11-2018.pdf

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR - ocenionych w ramach naboru: 11/2018

PDFLista operacji zgodnych z ogłoszeniem oraz zgodnych z LSR nabór 11-2018.pdf

Lista operacji wybranych do finansowania przez LGD - ocenionych w ramach naboru 12/2018

PDFLista operacji wybranych przez LGD nabór 12-2018.pdf

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR - ocenionych w ramach naboru: 12/2018

PDFLista operacji zgodnych z ogłoszeniem oraz zgodnych z LSR nabór 12-2018.pdf

Lista operacji wybranych do finansowania przez LGD - ocenionych w ramach naboru 13/2018

PDFLista operacji wybranych przez LGD nabór 13-2018.pdf

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR - ocenionych w ramach naboru: 13/2018

PDFLista operacji zgodnych z ogłoszeniem oraz zgodnych z LSR nabór 13-2018.pdf

Lista operacji wybranych do finansowania przez LGD - ocenionych w ramach naboru 14/2018

PDFLista operacji wybranych przez LGD nabór 14-2018.pdf

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR - ocenionych w ramach naboru: 14/2018

PDFLista operacji zgodnych z ogłoszeniem oraz zgodnych z LSR nabór 14-2018.pdf

Lista operacji wybranych do finansowania przez LGD - ocenionych w ramach naboru 15/2018

PDFLista operacji wybranych przez LGD nabór 15-2018.pdf

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR - ocenionych w ramach naboru: 15/2018

PDFLista operacji zgodnych z ogłoszeniem oraz zgodnych z LSR nabór 15-2018.pdf

Lista operacji wybranych do finansowania przez LGD - ocenionych w ramach naboru 15/2018 z koniecznością utworzenia miejsca pracy.

PDFLista operacji wybranych przez LGD nabór 15-2018 z koniecznością utworzenia miejsca pracy.pdf

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR - ocenionych w ramach naboru: 15/2018 z koniecznością utworzenia miejsca pracy.

PDFLista operacji zgodnych z ogłoszeniem oraz zgodnych z LSR nabór 15-2018 z koniecznością utworzenia miejsca pracy.pdf

 

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów