Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Wniosek o płatność - sprawozdanie do grantów - niezbędne dokumenty!

Szanowni Państwo,

poniżej znajdą Państwo wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o płatność:

1. Wzór sprawozdania, który stanowi załącznik nr 2 do umowy - DOCXwzór sprawozdania - granty.docx (33,17KB)

2. Należy pamiętać, aby wypisać wszystkie załączniki były wymienione oraz dołączone w w/w sprawozdaniu.

3. Do sprawozdania powinny być dołączone opisy faktur - DOCXPRZYKŁADOWY OPIS FAKTURY.docx (11,71KB)

4. OBOWIĄZKOWO!

W dniu składania wniosku o płatność należy dołączyć informację dot. interpretacji VAT!

http://stobrawskiszlak.pl/1578/2033/informacje-dot-indywidualnej-interpretacji-vat.html

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów