Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Ogłoszenie o naborze nr 16/2018 dot. Przedsięwzięcia 1.1.1. Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego

Ogłoszenie o naborze nr 16/2018 z dnia 10.05.2018 r.

PDFnr 16-2018 Ogłoszenie o naborze 1.1.1..pdf (429,11KB)

PDFnr 16-2018 Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze 1.1.1 tworzenie inkubatorów.pdf (215,19KB)

DOCXkryteria-wyboru-operacji-lgd-stobrawski-zielony-szlak.docx (34,86KB)

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak ogłasza nabór w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.

 

Zakres tematyczny:  Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będącymi przedsiębiorstwami spożywczymi, o których mowa w § 2 ust. 1 lit.b  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie 1.1.1 Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego.


Forma wsparcia: Pomoc na realizację operacji ma postać refundacji do 50% kosztów kwalifikowanych operacji w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do 100 % kosztów kwalifikowanych operacji w przypadku pozostałych podmiotów oraz operacji niekomercyjnych. 

W przypadku operacji, gdzie beneficjentem jest jednostka sektora finansów publicznych, limit uwzględnia kwotę wkładu własnego tej jednostki na poziomie zapewniającym wymaganą wysokość wkładu własnego (36,37%).

Termin składania wniosków: 24.05.2018 r. – 08.06.2018 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój. Wnioski należy składać osobiście lub przez osobę upoważnioną do reprezentacji, w godz. od 9.00 - 14.00, a w ostatnim dniu składania wniosków do godz. 12.00.

Wysokość limitu środków: 500 000,00 zł.

Ograniczenia w wysokości kwoty pomocy:

minimalna wartość projektu 50 000,00 zł,

maksymalna kwota dofinansowania 300 000 zł – dla inkubatorów komercyjnych

maksymalna kwota dofinansowania 500 000 zł - dla operacji polegających wyłącznie na tworzeniu lub rozwijaniu ogólnodostępnych i niekomercyjnych inkubatorów (biznesplan nie zakłada osiągania zysków z działalności prowadzonej w ramach tych inkubatorów)

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów