Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Pierwszy wniosek o rozliczenie projektu grantowego już wpłynął!

Pierwszy wniosek o rozliczenie projektu grantowego już wpłynął!

Klub Jeździecki Nova Gold Horse w ramach projektu grantowego pn. Promocja obszaru LGD zrealizował zadanie "Plenerowa wystawa wielkoformatowych fotografii we Wsi Smarchowice Wielkie" oraz złożył do biura LGD wniosek o rozliczenie.

Cieszymy się, że zadania w ramach projektów grantowych są realizowane zgodnie z umowami i obowiązującymi terminami!

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów