Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Szkolenia dotyczące grantów!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak w ramach realizacji Planu Komunikacji na rok 2018 serdecznie zaprasza na szkolenia dot. grantów: 10/2017/G (Akcje edukacyjne i integracyjne) oraz 11/2017/G (Innowacyjne formy spędzania wolnego czasu).

Szkolenie odbędzie się 06.07.2018 r. o godz 14.00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Pokoju przy ul. Sienkiewicza 8; 46-034 Pokój

Swoje uczestnictwo można zgłaszać wysyłając formularz zgłoszeniowy na adres e-mailowy lgd@stobrawskiszlak.pl lub telefonicznie pod numerem 667 983 637; 723 974 261.

Formularz zgłoszeniowy:DOCXformularz-szkolenie.docx (57,00KB)

szkolenie plakat.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów