Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Protokół z Posiedzenia Rady Programowej z dnia 26.06.2018 r. oraz listy rankingowe

Protokół z Posiedzenia Rady programowej Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 26.06.2018 r.

PDFProtokół z posiedzenia rady 26.06.2018 r..pdf (1,85MB)

Lista operacji wybranych do finansowania przez LGD - ocenionych w ramach naboru 16/2018

PDFLista operacji wybranych przez LGD nabór 16-2018.pdf (211,76KB)

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR - ocenionych w ramach naboru: 16/2018

PDFLista operacji zgodnych z ogłoszeniem 16-2018.pdf (115,24KB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów