Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Szkolenie dla beneficjentów grantowych.

W związku z podpisaniem przez LGD z Urzędem Marszałkowskim w dniu 21.06.2018 r i 25.06.2018 r. umowy na realizacje kolejnych projektów grantowych 10/2017/G pn. "Akcje edukacyjne i integracyjne" oraz 11/2017/G pn. "Innowacyjne formy spędzania wolnego czasu" dnia 06.07.2018 roku w siedzibie LGD o godz 14:00 odbędzie się OBOWIĄZKOWE szkolenie dla wszystkich wnioskodawców.

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów