Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Program OsadkowskiPOMAGA!

Zachęcamy do wysyłania wniosku z projektem, pula nagród to 23 000 zł .

OsadkowskiPOMAGA" to jest  projekt socjalny skierowanym do wsi i małych miejscowości .

Do wykorzystania są pieniądze na cele związane na realizacją projektów z zakresu wspierania lokalnej aktywności na terenach wiejskich i w małych miejscowościach poprzez działania na rzecz:

a. środowiska przyrodniczego

b. przestrzeni publicznej

c. promocji aktywnego stylu życia i zdrowia

d. jakości życia mieszkańców

e. edukacji, rozwoju kompetencji przez dzieci, młodzież, osoby dorosłe
 

Do wygrania jest 10 000, 5000, czy 1000 zł.

Strona, z której można się wszystkiego dowiedzieć : https://osadkowski.pl/pl/osadkowskipomaga, zasady skrócone programu https://osadkowski.pl/upload/zasady_programu_osadkowski_pomaga-11768.pdf.

osdkowskipomaga.jpeg

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów