Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Szkolenie dotyczące grantów - 06.07.2018 r.

W dniu 06.07.2018 r. w ramach realizacji Planu Komunikacji o godzinie 14.00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Pokoju odbyło się szkolenie dot. grantów.

Szkolenie prowadzone było przez p. Joannę Gach i dotyczyło realizacji oraz rozliczenia zadań w ramach projektów grantowych nr:

10/2017/G - Akcje edukacyjne i integracyjne

11/2017/G - Innowacyjne formy spędzania wolnego czasu

Fotogaleria ze szkolenia:

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów