Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Granty na organizację wydarzeń służących informowaniu o Parlamencie Europejskim

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Parlamentu Europejskiego (DG COMM) opublikowała zaproszenie do składania wniosków o granty na organizację wydarzeń mających na celu zwiększenie frekwencji w wyborach do PE w roku 2019 (COMM/SUBV/2018/E).

Ogłoszenie jest skierowane do organizacji non-profit realizujących projekty (także internetowe), takie jak seminaria, konferencje, debaty, fora dyskusyjne, konkursy itp. które mogą służyć do komunikowania o Parlamencie Europejskim.

Wcześniejsze zawarcie umowy o partnerstwie nie jest wymagane, aby ubiegać się o dotację na wydarzenia. Dofinansowanie może wynieść maksymalnie 80% całkowitego budżetu projektu. Termin składania zgłoszeń upływa 17 września 2018 r.

Ogłoszenie wyników jest zaplanowane na grudzień 2018. Realizacja projektów musi zakończyć się do końca sierpnia 2019 r.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy (wyłącznie w języku angielskim): http://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/en/20150201PVL00100/Grants

konkurs.png

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów