Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Konkurs plastyczny "Odra - rzeczna droga"

Konkurs organizowany przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz Wojewodę Opolskiego jest adresowany do dzieci w wieku 7-13 lat.
Wszystkich uczestników serdecznie zapraszamy do stworzenia pracy plastycznej – dowolną techniką, która zobrazuje rzekę Odrę, jako drogę wodną.
Na zwycięzców konkursu w dwóch kategoriach wiekowych: 7-10 lat i 10-13 lat czekają atrakcyjne nagrody, w tym również rejs statkiem pasażerskim po Odrze w dniu edukacyjnym Kongresu Żeglugi, 19 września 2018 r.

Na zgłoszenia i prace konkursowe RZGW w Gliwicach oczekuje do dnia 10 września 2018 r. Formularz zgłoszeniowy oraz pracę konkursową należy wysłać na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. H. Sienkiewicza 2, z dopiskiem „Konkurs plastyczny”.

PDFzaproszenie.pdf (3,63MB)

PDFregulamin-konkursu-2018-final.pdf (76,54KB)

plakat_www.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów