Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Nowa ulotka LGD na rok 2018!

Z wielką przyjemnością przedstawiamy Państwu naszą nową ulotkę zrealizowaną zgodnie z planem komunikacji na 2018 r.

Ma ona na celu promować i budować pozytywny wizerunek LGD i LSR, a także podnieść atrakcyjność turystyczną obszaru LGD oraz zwiększyć świadomość mieszkańców obszaru LGD, członków LGD, turystów, potencjalnych beneficjentów, w tym także osób z grup defaworyzowanych.

Ulotkę będzie można otrzymać bezpłatnie w naszym biurze lub podczas imprez, w których bierzemy udział. 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią ulotki. 

ulotka 2018-page-001.jpeg

ulotka 2018-page-002.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów