Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Opolskie Barwy Wolontariatu 2018

Szanowni Państwo,

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, jako regionalny partner Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu już po raz kolejny zaprasza do udziału w konkursie Opolskie Barwy Wolontariatu 2018. Konkurs adresowany jest do wolontariuszy/wolontariuszek i grup wolontariuszy. Jest to już 18 edycja Konkursu, który stwarza okazję, aby w sposób szczególny podziękować wolontariuszom i wolontariuszkom, na co dzień współpracującym z organizacjami, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi.

Termin składania zgłoszeń upływa 7 września 2018 roku.

Laureaci Konkursu oraz jego uczestnicy zostaną zaproszeni na Opolską Galę Aktywności, która odbędzie się w 9 października 2018 roku i jest organizowana w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej.

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.ocwip.pl

Zapraszamy do udziału.

bw.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów