Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Przypominamy - cykliczne spotkania informacyjno-konsultacyjne w każdy czwartek!

LGD Stobrawski Zielony Szlak przypomina, iż w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w każdy czwartek o godzinie 10.00 odbywają się cykliczne spotkania informacyjno-konsultacyjne. W związku z tym serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru (gmin: Namysłów, Domaszowice, Lubsza, Świerczów, Pokój, Popielów, Murów, Dobrzeń Wielki, Łubniany) na spotkania.

Swoje uczestnictwo można zgłaszać wypełniając formularz dostępny na stronie: http://stobrawskiszlak.pl/587/1991/dokumenty-do-pobrania.html który następnie należy przesłać na maila: lgd@stobrawskiszlak.pl/dostarczyć osobiście do biura LGD lub telefonicznie pod numerem 667 983 637.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! :)

SPOTKANIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów