Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Dziękujemy za zaproszenia!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak chciałaby bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy zapraszają nas na swoje wydarzenia. Jest nam ogromnie miło, iż możemy razem z Wami wziąć w nich udział.

Każde wydarzenia, dożynki, warsztaty, jubileusze, festyny czy koncerty są imprezami wyjątkowymi na swój sposób, jesteśmy wdzięczni, iż możemy wziąć udział w tak różnorakich przedsięwzięciach oraz móc się zaprezentować.

Wierzymy, że ogrom pracy jaką włożyli Państwo w przygotowania będzie doceniony przez wszystkich zainteresowanych. Osobiście składamy gratulacje, pomyślności w realizacji dalszych celów i zamierzeń oraz życzenia wszelkiego dobra.

PS. To nie wszystkie ;)

zaproszenia.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów