Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Walne Zebranie Członków 17.09.2018 r.

Walne Zebranie Członków 17.09. 2018 r.

Informacja o Walnym Zebraniu Członków:

PDFInformacja o Walnym Zebraniu Członków - 17.09.2018.pdf (205,17KB)

Porządek Zebrania:

PDFPorządek Zebrania 17.09.2018.pdf (374,63KB)

Projekty uchwał:

PDFPROJEKT uchwała powołania członków Rady Programowej wrzesień 2018.pdf (222,91KB)

PDFPROJEKT Uchwała zmiana LSR - 17.09.2018.pdf (201,39KB)

Upoważnienie na Walne Zebranie Członków:

DOCXupowaznienie-walne-zebranie-czlonkow.docx (17,90KB)

 

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów