Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Szkolenie dla członków Rady Programowej, Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej, pracowników biura LGD oraz wszystkich członków Stowarzyszenia dot. RODO! - 17.09.2018 r.

W dniu wczorajszym tj. 17.09.2018 r. o godz. 15.00 w budynku Urzędu Gminy w Pokoju, w ramach realizacji Planu Szkoleń na rok 2018 odbyło się szkolenie dla członków Rady Programowej, Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej, pracowników biura LGD oraz wszystkich członków Stowarzyszenia dotyczące rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) . Oprócz części merytorycznej znalazł się również czas na dyskusje, wymianę poglądów oraz doświadczeń.

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów