Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Festiwal Tortów Ciast i Ciasteczek nagrodzony + Konkurs!

Obchody 15-lecia działalności Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej były okazją do przyznania certyfikatów i wyróżnień dla Najlepszego Produktu Turystycznego Opolszczyzny. Miło poinformować, że Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak otrzymała tę cenną nagrodę za cykliczną imprezę jaką jest „Międzynarodowy Festiwal Tortów, Ciast i Ciasteczek”, odbywający się od trzech lat w Brzegu.

  „To ogromne wyróżnienie dla naszego stowarzyszenia – mówi prezes Jadwiga Kulczycka, pomysłodawczyni i organizatorka festiwalu. To unikalny myślę, że nie tylko w skali kraju sposób na promocję naszych pięknych zabytków. To okazja do poznania kunsztu cukierniczego naszych wystawców z kraju i z zagranicy a także możliwość przybliżenia historii zamków, pałaców i dworków. Zwiedzający często po obejrzeniu arcydzieł cukierniczych jadą tam gdzie można zobaczyć obiekty w naturze. Stąd festiwal ma również walor edukacyjny. Impreza w szczególny sposób przyczynia się do  promowania walorów kulturowych, historycznych oraz przyrodniczych województwa opolskiego i obszaru działania LGD Stobrawski Zielony Szlak.  Podziękowania należą się wszystkim, którzy pracowali przy organizacji festiwalu – pracownikom biura, zarządowi, członkom LGD a także sponsorom”.                                                                                                              

Festiwal od 2015 roku odbywa się na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu. Cieszy się ogromnym zainteresowaniem  o czym świadczą tłumy odwiedzających imprezę. Należy podkreślić, że główna nagroda Grand Prix jest przyznawana przez publiczność. Dodatkową atrakcją jest co roku nowa kategoria. Mieliśmy już m.in. herby miast i gmin, kościoły.          

W przyszłym roku też będzie dodatkowa kategoria. Jaka ? O tym zdecydują mieszkańcy. Prezes Jadwiga Kulczycka prosi o przesyłanie mailowo propozycji co w przyszłym roku, oprócz zamków, pałaców i dworków, chcieliby zobaczyć odwiedzający festiwal. Wśród tych, którzy przyślą propozycje LGD wylosuje nagrody. Propozycje w terminie do 15 października  br.  proszę przesyłać na adres: lgd@stobrawskiszlak.pl  

Jadwiga Kulczycka

prezes LGD Stobrawski Zielony Szlak

 

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów