Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Zapraszamy! Przedszkolaki, to ciekawe dzieciaki - „Od ziarenka do bochenka". - impreza w ramach projektu grantowego.

 Projekt pt. „Poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu”  realizowany w ramach projektu grantowego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Nazwa projektu/operacji: Przedszkolaki, to ciekawe dzieciaki - „Od ziarenka do bochenka".

 

Kółko Rolnicze w Świerczowie z siedzibą w Świerczowie, ul. Brzeska 43 46-112 Świerczów, realizuje projekt Poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu” dzięki pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. W ramach projektu zostanie zorganizowana impreza integracyjno-dydaktyczna z udziałem przedszkolaków oraz ich opiekunów.

W ramach imprezy w oparciu o infrastrukturę "Oazy bioróżnorodności Stobrawy" oraz wspomnienia osób starszych zostaną udzielone odpowiedzi na następujące pytania: Jak kiedyś zbierano zboża?, Do czego służył sierp i kosa?",
Co to jest cep i żarna? Jak powstaje mąka?, Jak powstaje chleb?...

Przeprowadzone zostaną warsztaty z udziałem uczestników związane z wyrabianiem ciasta na chleb i jego wypiekiem w piecu chlebowym znajdującym się w "Oazie bioróżnorodności Stobrawy".

Do wypieków dodane zostaną zioła - pogadanka na temat ziół.

Zostaną zorganizowane konkursy z nagrodami,  m.in. konkurs - "Moja chrupiąca bułeczka".

W trakcie trwania imprezy degustacja owoców winogron oraz smażenie dżemu z brzoskwiń w żeliwnym garnku na ognisku. Wyciskanie soku z jabłek i winogron  - degustacja soku prosto spod prasy.

 Oprócz tego  "serwis kawowy" z tradycyjnymi kołaczami śląskimi oraz pizza, a na zakończenie  ognisko z kiełbaskami, śpiewem i tańcami.

Realizacja projektu: Data - 06.10.2018r. (sobota), godzina od 13.00. Miejsce -"Oaza bioróżnorodności sad Świerczów".

Cel zadania: poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu skierowanych do mieszkańców LGD w tym do osób z grup defaworyzowanych lub wykluczonych.

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty: Liczba ofert spędzania wolnego czasu – 1. Liczba seniorów lub dzieci i młodzieży uczestniczących w różnych formach spędzania wolnego czasu  - 50, liczba osób z grup defaryzowanych uczestniczących w różnych formach spędzania wolnego czasu - 40,   liczba osób uczestniczących w różnych formach spędzania wolnego czasu związanych z aktywnością fizyczną - 20.

Wartość dofinansowania: 10 000,00 zł.

ulotka_przedszk.ciekawe.-page-001.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów