Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Z cyklu "Szlakiem historii, przyrody i kultury"- Śpiący lew w Pokoju

Niemalże w centralnym punkcie zabytkowego parku w Pokoju, znajduje się ciekawy i najbardziej wartościowy pod względem historycznym i kulturowym pomnik. Spośród innych tajemniczych obiektów, ten zachował się najlepiej. Pomnik z 1863r. powstał na zlecenie księcia witemberskiego Eugeniusza Erdmanna (właściciela Carlsruhe, czyli dzisiejszego Pokoju). Upamiętnia jego ojca Eugeniusza Wirtemberskiego, znanego generała jazdy konnej który służył w armii rosyjskiej.

W czasie kampanii antynapoleońskiej dowodził wojskami sprzymierzonymi, które 30 sierpnia 1813r. rozgromiły wojska francuskie pod Kulm (Czechy). Przyczynił się również do kulturalnego rozwoju Pokoju, gdzie za jego sprawą miejscowość stała się uzdrowiskiem. Był również utalentowanym kompozytorem - skomponował wiele utworów muzycznych oraz dwóch oper, dzięki czemu w Pokoju powstał teatr i opera.

Lew znajdujący się na postumencie miał symbolizować: męstwo, odwagę i pokój, jaki zapanował po trudnych czasach wojen napoleońskich w Europie. Tymi cechami miał się również charakteryzować Eugeniusz Witemberski- wielki mecenas kultury i sztuki ówczesnego Carlsruhe. Śpiący lew, został odlany w hucie w Gliwicach. Autorem rzeźby jest Teodor Kalide, którego "śpiące lwy" zachowały się jeszcze w Legnicy, Bytomiu oraz Berlinie. Obecnie pomnik, jest zaniedbany, w żeliwnym cokole brakuje bocznych ścianek postumentu, na którym umiejscowiona jest rzeźba lwa.

Źródło:

http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/36339,pokoj-spiacy-lew.html 

s.jpeg

l.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów