Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

LGD Stobrawski Zielony Szlak na Marszałkowskim Dniu Zdrowia.

W dniu 02.10.2018 r. Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak Jadwiga Kulczycka uczestniczyła w Marszałkowskim Dniu Zdrowia dedykowany opolskim seniorom. Spotkanie obfitowało w wiele ciekawych prelekcji i kuluarowych rozmów, można było także sprawdzić swoje zdrowie przeprowadzając kilka testów. Prezes Jadwiga Kulczycka na stoisku opowiadała starszym ludziom o atrakcyjności obszaru LGD. Na naszym stoisku promowaliśmy pozytywny wizerunek. Stoisko cieszyło się sporym zainteresowaniem. Jest nam niezmiernie miło, że LGD Stobrawski Zielony Szlak mogło wziąć udział w tym spotkaniu.

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów