Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Zapraszamy! Na świętej Tekli będziemy ziemniaki piekli i kapustę siekli - impreza w ramach projektu grantowego.

Projekt pt. „Innowacyjne formy spędzania wolnego czasu”  realizowany w ramach projektu grantowego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

                  Nazwa projektu/operacji: ”Na świętej Tekli będziemy ziemniaki piekli i kapustę siekli”.    

Kółko Rolnicze w Świerczowie z siedzibą w Świerczowie, ul.Brzeska 43 46-112 Świerczów, realizuje projekt „Innowacyjne formy spędzania wolnego czasu”dzięki pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. W ramach projektu zostanie zorganizowany festyn rodzinny promujący lokalne tradycje.

Zapraszam na festyn nawiązujący do tradycji związanych z wspólnym kiszeniem kapusty i pieczeniem ziemniaków. W myśl przysłowia  - Dobra i kapusta, aby tylko tłusta".                                         

W ramach festynu przeprowadzony zostanie pokaz siekania i szatkowania kapusty, w połączeniu z wycinaniem głąba.  W programie m.in.: pokaz starych maszyn i narzędzi związanych z uprawą ziemniaków oraz kiszeniem kapusty, pokaz kolekcji buncloków.  Wyciskanie soku jabłkowo-gruszkowego.

Smażenie w żeliwnym garnku powideł śliwkowo-brzoskwiniowych oraz różnego typu degustacje...,
w tym pieczonych ziemniaków.

Konkursy z nagrodami,…

Kołacz, kawa, herbata,... i inne atrakcje.

Realizacja projektu: Data - 20.10.2018r. (sobota), godzina od14.00.

Miejsce -"Oaza bioróżnorodności sad Świerczów".

Cel zadania: poszerzenie innowacyjnej oferty spędzenia wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz grup defaworyzowanych oraz wykluczonych określonych w LSR, poprzez organizację festynu promującego lokalne tradycje.

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty: Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje – 1. Liczba osób z grupy defaryzowanychuczestniczących w różnych formach spędzania wolnego czasu – 10. Liczba seniorów lub dzieci i młodzieży uczestniczących w różnych formach spędzania wolnego czasu – 10. Liczba osób uczestniczących w różnych formach spędzania wolnego czasu związanych z aktywnością fizyczną – 10.

Wartość dofinansowania: 10 000,00 zł.

ziemniak_ulotka_Tekla-page-001(1).jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów