Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Konkurs "Bożonarodzeniowa kartka świąteczna"

Konkurs jest organizowany w ramach projektu współpracy "Nasze Lokalne Dziedzictwo- poznaj, szanuj, rozwijaj" i jest skierowany zarówno do dzieci, młodzieży- jak i osób dorosłych. Wykonane kartki przyjmujemy do dnia 30.11.2018r. do godziny 15.30 w Biurze LGD  (siedziba w Hotelu Perła Południa ) lub drogą pocztową na adres Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego , 33-343 Rytro 380.Po ocenie jury (dnia 03.12.2018r.) wybrane kartki zostaną wydrukowane w formie kartek pocztowych.

Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy bożonarodzeniowej inwencji twórczej :)

DOCRegulamin konkursu Bożonarodzeniowy II.doc (62,00KB)

konkurs-swiateczny-2017.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów