Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Spotkanie informacyjno-promocyjno-integracyjne.

LGD Stobrawski Zielony Szlak w ramach realizacji Planu Komunikacji na rok 2018 serdecznie zaprasza mieszkańców obszaru (gmin: Namysłów, Domaszowice, Lubsza, Świerczów, Pokój, Popielów, Murów, Dobrzeń Wielki, Łubniany) oraz członków Stowarzyszenia LGD na spotkanie informacyjno-promocyjno-integracyjne, które odbędzie się 21.12.2018 roku w Sali Narad Urzędu Gminy Pokój o godzinie 13.00.

Z przyczyn organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 14.12.2018 r.:

telefonicznie pod numerem 667 983 637 lub 723 974 261,

mailowo

lub osobiście w biurze LGD Stobrawski Zielony Szlak Pokój ul. Sienkiewicza 8.

spotkanie 21.12.2018.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów