Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Zaproszenie dla Seniorów na spotkanie prozdrowotne

Szanowni Państwo,

STOWARZYSZENIE CEESTAHC z Krakowa - zaprasza serdecznie wszystkich zainteresowanych, do wzięcia udziału w spotkaniu prozdrowotnym - w dniu 19 grudnia 2018r. POD HASŁEM „ZDROWA WĄTROBA”.:

W trakcie spotkania, uczestnicy będą mogli wysłuchać ciekawego wykładu przeprowadzonego przez Stowarzyszenie CEESTAHC, w temacie profilaktyki CHORÓB WĄTROBY i wczesnego wykrywania zapalenia wątroby typu C oraz cukrzycy.

Podczas spotkania będzie możliwość skorzystania z bezpłatnych testów, na wykluczenie lub potwierdzenie kontaktu z wirusem zapalenia wątroby typu C oraz testów dot. poziomu cukru we krwi. Nadmieniamy, iż testy na wykluczenie lub potwierdzenie kontaktu z wirusem zapalenia wątroby typu C - nie są dostępne w ramach standardowej publicznej podstawowej opieki zdrowotnej.

Spotkanie będzie przebiegało następująco:

  • w godz. 10.00 – 14.30 sala audytoryjna przy ul. Hallera 9, w Opolu – wykłady, przeprowadzenie testów dot. wykrywalności na zapalenie wątroby typu C oraz cukrzycowych,
  • w godz. 14.30 – 15.30 sala nr 6 przy ul. Piastowskiej 14, w Opolu – przeprowadzenie testów dot. wykrywalności na zapalenie wątroby typu C oraz cukrzycowych .

W sali audytoryjnej przy ul. Hallera 9, w Opolu o godz. 12.00 - będzie miał miejsce, także wykład wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych, lek. med. Pani Wiesławy Błudzin.

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów