Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Projekt "Od pomysłu do biznesu".

Projekt "Od pomysłu do biznesu" realizowany przez firmę PGC Paweł Gruszecki – kompleksowe wsparcie dla 72 kobiet w wieku 29+ z woj. opolskiego przygotowujące do założenia i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Jest to projekt, który umożliwi kobietom po 29 roku życia zaistnieć na rynku jako przedsiębiorcy. Projekt zakłada wsparcie merytoryczno-doradcze, pomoc w napisaniu biznesplanu, udzielenie dofinansowania w kwocie do 23390 zł, wypłacanie przez minimum 6 miesięcy wparcia pomostowego i chyba co najważniejsze, od momentu wejścia do projektu wsparcie przed i po założeniu swojej firmy (wsparcie mentorów, trenerów, osób zajmujących się obsługą biura). 

Obecnie organizatorzy są w trakcie uruchomienia 3 naboru. Formularze rekrutacyjne będą przyjmowanne w dniach 02.01.2019 - 18.01.2019. Uczestniczkami mogą być jedynie osoby z gmin tzw. strategicznych (gmina Domaszowice, Lubsza i Świerczów).

Więcej na temat projektu możecie Państwo znaleźć w poniższym linku:
http://pgconsulting.eu/projekty/od-pomyslu-do-biznesu-kompleksowe-wsparcie-dla-72-kobiet-29-z-woj-opolskiego-przygotowujace-do-zalozenia-i-efektywnego-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej/ 

Zachęcamy również do obejrzenia krótkiego filmiku, który przedstawia ww. inicjatywę.
Link do filmu : https://www.facebook.com/DrugaKawa/videos/1633065663487430/

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr RPOP.07.03.00-16-0047/16

plakat_woj.opolskie-pgconsulting.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów