Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Publikacja dot. przekazania informacji o naborach - ulotka.

 Poniżej przedstawiamy Państwu naszą nową ulotkę zrealizowaną zgodnie z planem komunikacji na 2018 r.

Ma ona na celu przekazać informację o naborze wniosków oraz wsparcie potencjalnych beneficjentów w zakresie pozyskiwania środków z budżetu LSR, a także zwiększyć świadomość mieszkańców obszaru LGD, potencjalnych beneficjentów, w tym także osób z grup defaworyzowanych, młodzieży wkraczającej na rynek pracy oraz członków organizacji po

Ulotkę będzie można otrzymać bezpłatnie w naszym biurze lub podczas imprez, w których bierzemy udział. 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią ulotki. 

ulotka - nabory!-1.jpeg

ulotka - nabory!-2.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów