Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Spotkanie informacyjno-promocyjno-integracyjne.

W miniony piątek tj. 21.12.2018 r. w Sali Narad Urzędu Gminy Pokój o godzinie 13.00 LGD Stobrawski Zielony Szlak w ramach realizacji Planu Komunikacji na rok 2018 zorganizował spotkanie informacyjno-promocyjno-integracyjne.

Na spotkaniu jak tradycja każe podzieliliśmy się noworocznym opłatkiem.

Prezes Stowarzyszenia - Jadwiga Kulczycka wraz z członkami Zarządu omówiła działania Stowarzyszenia, które zostały podjęte i zrealizowane w 2018 roku. Następnie każdy z gości zabrał głos i powiedział kilka słów od siebie.

Był to miło spędzony czas, mamy nadzieję, że Państwo bawili się równie dobrze jak my. :)

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów