Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Z cyklu "Szklakiem historii, przyrody i kultury" - Dworek z XVI/XVII i XIX w. w Miejscu

Według źródeł, w okolicach dzisiejszego Miejsca w średniowieczu znajdował się gród kasztelański położony nad rzeką Stobrawą. Gród ten miał strzec granic księstwa wrocławskiego. W XIII wieku obok grodu założono miasteczko Świerczów (dzisiejsze Miejsce), który prawa miejskie utracił w XVII w. W XVI wieku ród Kotulińskich wzniósł w miasteczku murowany dwór obronny, który wraz tutejszymi dobrami w 1719r., przeszedł w ręce książąt oleśnickich - Wirtembergów (właścicieli pobliskiego Pokoju), którzy tutejszy dwór obronny w XIX w. przebudowali na swoją rezydencję myśliwską. Ostatnia przebudowa nastąpiła w XX w.

Dworek zbudowano na planie prostokąta. Parterowa budowla przykryta jest dachem czterospadowym. Przedstawia cechy klasycystyczne i neogotyckie. Dwór otacza dawna fosa miejska. W okolicy dawne zabudowania folwarczne oraz pozostałości po średniowiecznym grodzisku. Obiekt aktualnie jest remontowany.

źródło: http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/42838,miejsce-dworek-z-xvi-xvii-i-xix-w--.html

miejsce dworek.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów