Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

Szanowni Państwo,

poniżej znajduje się plik z najczęściej zadawanymi pytaniami przez Państwa do poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - zaktualizowane na dzień 25 października 2018 r.

LGD Stobrawski Zielony Szlak mi nadzieje, że plik ten pomoże Państwu oraz rozwieje wszelkie niejasności.Gdyby jednak mieli Państwo jeszcze inne pytania to zgodnie z przyjętymi zasadami w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, wszelkie zapytania dotyczące wdrażania poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność należy kierować do podmiotu wdrażającego, tj. do samorządu województwa,z którym właściwa miejscowo LGD podpisała umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (umowę ramową). Dane adresowe samorządów województw udostępnione są na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

PDFTabela_19_2__25102018.pdf (1,80MB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów