Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Konkurs „Partnerstwo bez granic – Opolskie 15 lat w Unii Europejskiej”.

Marszałek Województwa Opolskiego zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Partnerstwo bez granic – Opolskie 15 lat w Unii Europejskiej”. Konkurs skierowany jest do samorządów lokalnych oraz instytucji i organizacji pozarządowych.

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych inicjatyw realizowanych wspólnie z partnerami zagranicznymi od 1 maja 2014 roku do 31 grudnia 2018 r.

Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego „Partnerstwo bez Granic – Opolskie 15 lat w Unii Europejskiej” otrzymają inicjatywy wyróżniające się spośród innych innowacyjnym charakterem, angażujące wielu partnerów zagranicznych i krajowych, skierowane do jak najszerszego grona odbiorców, a także takie, które mają możliwość kontynuacji w kolejnych edycjach.

Wnioski do udziału w konkursie składać można do 28 lutego br. Regulamin oraz wzór karty zgłoszeniowej znajduje się pod adresem: https://www.opolskie.pl/2019/01/partnerstwo-bez-granic-opolskie-15-lat-w-unii-europejskiej-konkurs/

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w dniu 24 kwietnia. Szczegółowe kryteria oceny inicjatyw określa regulamin Konkursu, znajdujący się poniżej.

Zwycięskie inicjatywy zostaną nagrodzone finansowo. Urząd Marszałkowski zapewnia także promocję nagrodzonych inicjatyw w kraju i za granicą.

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów