Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu FLORIANY 2019

FLORIANY 2019
Prestiżowa statuetka Strażackiego Oscara może trafić do Twojej OSP.

Pozostało zaledwie kilkanaście dni na przesłanie projektu, który weźmie udział w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem Ochotniczych Straży Pożarnych i Samorządów FLORIANY 2019. Prestiżowa statuetka Strażackiego Oscara oraz atrakcyjne nagrody mogą trafić właśnie do Twojej OSP.

Druhno, druhu... zgłoszenie należy przesłać do północy 15 marca 2019 roku.
(decyduje data stempla pocztowego).

Więcej informacji poniżej.

2018-02-27_Komunikat_Floriany_Prestiżowa_statuetka-page-001.jpeg

2018-02-27_Komunikat_Floriany_Prestiżowa_statuetka-page-002.jpeg

2018-02-27_Komunikat_Floriany_Prestiżowa_statuetka-page-003.jpeg

mem_1.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów