Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Kluczbroski Inkubator Przedsiębiorczości - dotacje na założenie działalności gospodarczej.

Celem projektu jest stworzenie na obszarze województwa opolskiego 44 trwałych miejsc pracy (firm) dzięki bezzwrotnym środkom na założenie działalności gospodarczej.

Projekt skierowany jest do:

- osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz biernych zawodowo w wieku do 30 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa opolskiego, w tym w szczególności:

kobiet
osób w wieku 50 lat i więcej
osób o niskich kwalifikacjach 
osób posiadających co najmniej 1 dziecko  do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko z niepełnosprawnością do 18 roku życia

- osób pracujących do 30 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa opolskiego, w tym:

zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia.

Więcej szczegółów na poniższym plakacie.

plakat - na strone.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów