Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Zmiana formularza wniosku Beneficjenta o zaliczkę

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianami formularza wniosku Beneficjenta o zaliczkę wprowadzonymi Zarządzeniem Prezesa ARiMR nr 46/2019 z dnia 27.03.2019 r., zamieszczono w dniu 8 kwietnia 2019 r. stosowny dokument wraz z instrukcją wypełniania na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego pod linkiem: https://bip.opolskie.pl/2016/09/wniosek-beneficjenta-o-wyplate-zaliczki/

Wniosek o zaliczkę może być m. in. składany przez Beneficjentów pomocy w zakresie Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Przedmiotowa zmiana wynika z faktu, że we wniosku o zaliczkę zostały zamieszczone informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Samorząd Województwa.

XLSWniosek-o-zaliczkę_19.xls (168,00KB)

PDFInstrukcja_wypełniania_-wniosku-o-zaliczkę_19.pdf (548,29KB)

PDFWzór-gwarancji-zaliczkowej.pdf (350,59KB)

XLSWzór-gwarancji-zaliczkowej-wersja-edytowalna.xls (46,50KB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów