Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Z cyklu "Szlakiem, historii, przyrody i kultury" – Izba Leśna Nadleśnictwa Kup

W 1995 roku w celach edukacyjnych powstała przy Nadleśnictwie Kup Izba Leśna.  Przy udziale  pracownika Nadleśnictwa można zdobyć i poszerzyć swoją wiedzę na temat przyrody, lasu, myślistwa. Edukator przedstawia ekspozycję leśną oraz przybliża społeczeństwu pracę leśnika.

W chwili obecnej ekspozycja obejmuje wiele różnorodnych eksponatów i ekspozycji pogrupowanych w blokach tematycznych, a mianowicie:

  • Dokumenty – w tym oryginały map leśnych z końca XIX w.
  • Kopie map gospodarczych sprzed 1945 roku.
  • Dokumenty z 1945 r., z początków działania polskiej administracji LP.
  • Ciekawostki przyrodnicze i szereg spreparowanych rzadkich okazów fauny (np. orzeł bielik, czapla nadobna, cietrzew, wydra i inne).
  • Szereg ekspozycji tematycznych.
  • Kolekcję minerałów.

   W Izbie zgromadzono również kasety z głosami zwierząt, oraz filmy o przyrodniczej tematyce. Pomieszczenia galerii z wystawami o tematyce leśnej i przyrodniczej.

10 sierpnia 2015 roku Izbie Leśnej Nadleśnictwa Kup nadano nazwę:
Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej im. Jarosława Janickiego – wszechstronnego artysty i głównego pomysłodawcy oraz projektanta wyposażenia Izby.

Do dyspozycji turystów udostępniono miejsce, w którym można piec kiełbaski i poznać roślinność leśną.

Źródło:

http://www.czaswlas.pl/obiekty/?p=4&id_obiekt=8232#

http://www.kup.katowice.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/nadanie-imienia-izbie#.WD_7uNXhDIU

zdjecie izba lesna.png

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów