Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Powiatowy Festiwal Pieśni Ludowej w Namysłowie!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak wraz z Namysłowskim Ośrodkiem Kultury wspólnie organizuje I Powiatowy Festiwal Pieśni Ludowej, który odbędzie się w dniu 30.06.2019 r. o godzinie 14.00. Celem Festiwalu jest promowanie zespołów ludowych i rękodzielników działających na terenie Powiatu Namysłowskiego oraz terenie LGD Stobrawski Zielony Szlak.

Zapraszamy do udziału wszystkie zespoły ludowe i wszystkich rękodzielników z terenu każdej gminy wchodzącej w skład LGD Stobrawski Zielony Szlak oraz Powiatu Namysłowskiego.

Szczegółowe informacje w regulaminie.

Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest przesłanie w terminie do dnia 24 maja 2019 r.

PDFregulamin-fpl.pdf (863,30KB)

DOCXZałącznik rękodzielnicy.docx (1,23MB)

DOCXZałącznik nr 1.docx (1,23MB)

Plakat PFPL.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów