Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Ogłoszenie o naborze nr 23/2019 dot. Przedsięwzięcia 2.1.1 Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań

Ogłoszenie o naborze nr 23/2019, z dnia 07.05.2019 r. 

PDFnr 23-2019 Ogłoszenie o naborze 2.1.1..pdf (430,79KB)

PDFnr 23-2019 Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze 2.1.1..pdf (169,71KB)

PDFZałącznik nr 5 kryteria wyboru operacji obowiązujące od dnia 03.04.2019 r..pdf (3,30MB)

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak ogłasza nabór w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.

Zakres tematyczny: W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski dotyczące rozwoju wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań  na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowaną przez społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak - zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Forma wsparcia: Pomoc na realizację operacji ma postać refundacji do 100% kosztów kwalifikowanych operacji. W przypadku operacji, gdzie beneficjentem jest jednostka sektora finansów publicznych, limit uwzględnia kwotę wkładu własnego tej jednostki na poziomie zapewniającym wymaganą wysokość wkładu własnego (36,37%).

Termin składania wniosków: 21.05.2019 r. – 10.06.2019 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój. Wnioski należy składać osobiście (lub przez osobę upoważnioną do reprezentacji), w godz. od 9.00-14.00, a w ostatnim dniu składania wniosków tj. 10.06.2019 r. do godz. 12.00.

Wysokość limitu środków:  1 349 210,92 zł.

Kwoty wsparcia: min. 50 000,00 zł, max. 149 912,32 zł

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów