Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Szkolenie dot. naborów nr 19/2019, 22/2019 oraz 23/2019 - 13.05.2019 r.

W dniu 13.05.2019 w ramach realizacji Planu Komunikacji o godzinie 15:00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Pokoju odbyło się szkolenie dot. naborów nr 19/2019, 22/2019 oraz 23/2019.

Szkolenie prowadzone było przez Joannę Gach dla mieszkańców każdej z gmin naszego obszaru, potencjalnych beneficjentów, w tym również osób z grup defaworyzowanych.

Omówione zostały możliwości dofinansowania w naborach ogłoszonych dnia 07.05.2019 r. przedstawione zostały cele LSR, zasady przyznawania dofinansowania oraz oraz kryteria oceny projektów.

Liczmy, iż przeprowadzone szkolenia oraz konsultacje zaowocują dobrą jakością oraz dużą ilością wniosków.

Prezentacja ze szkolenie ►PDFmaj 2019 PREZENTACJA.pdf (7,77MB)

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów