Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Szkolenie dotyczące naborów nr 17/2019, 18/2019, 20/2019 oraz 21/2019 - 15.05.2019 r.

W dniu 15.05.2019 w ramach realizacji Planu Komunikacji o godzinie 15:00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Pokoju odbyło się szkolenie dot. naborów nr 17/2019, 18/2019, 20/2019 oraz 21/2019.

Szkolenie prowadzone było przez Dariusza Kajsture dla mieszkańców każdej z gmin naszego obszaru, potencjalnych beneficjentów, w tym również osób z grup defaworyzowanych.

Omówione zostały możliwości dofinansowania w naborach ogłoszonych dnia 07.05.2019 r. przedstawione zostały cele LSR, zasady przyznawania dofinansowania oraz oraz kryteria oceny projektów.

Liczmy, iż przeprowadzone szkolenia oraz konsultacje zaowocują dobrą jakością oraz dużą ilością wniosków.

Prezentacje ze szkolenia ►

PDFPrezentacja dot. przedsięwzięć 1.1.2 i 1.1.3.pdf (684,72KB)

PDFnajczestsze błedy zgłaszane przez IZ (UMWO).pdf (316,63KB)

PDFnajczestsze błedy zgłaszane przez IZ (UMWO).pdf (316,63KB)

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów