Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Przypominamy - LGD ogłosiło nabory na rok 2019 - Zapraszamy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak w dniu 07.05.2019 r. ogłosiło następujące nabory:
nr 17/2019 - dot. przedsięwzięcia 1.1.2 Zwiększenie konkurencyjności firm
nr 18/2019 -  dot. przedsięwzięcia 1.1.3 Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej
nr 19/2019 -   dot. Przedsięwzięcia 1.2.1 Kreowanie usług i atrakcji turystycznych - nowe lub zmodernizowane, niekomercyjne obiekty infrastruktury turystycznej
nr 20/2019 - dot. Przedsięwzięcia 1.2.1 Kreowanie usług i atrakcji turystycznych - nowe lub zmodernizowane, komercyjne usługi lub obiekty infrastruktury turystyczne
nr 21/2019 -  Przedsięwzięcia 1.2.1 Kreowanie usług i atrakcji turystycznych - nowe miejsca noclegowe
nr 22/2019 -  Przedsięwzięcia 1.2.1 Kreowanie usług i atrakcji turystycznych -  zabytki poddane pracom konserwatorskim lub restauratorskim
nr 23/2019 - dot. Przedsięwzięcia 2.1.1 Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań
Wnioski będą przyjmowane od 21.05.2019 r. - 10.06.2019 r.
Szczegółowe informacje nt. naborów znajdują się na stronie: http://stobrawskiszlak.pl/891/2028/nabory.html 
Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy również do uczestnictwa w planowanych szkoleniach oraz zgłaszania się na indywidualne konsultacje.
PLAKAT NABORY.jpeg
Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów