Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

UWAGA WNIOSKODAWCO! Termin indywidualnych konsultacji zostaje przedłużony!

UWAGA WNIOSKODAWCO!

Termin indywidualnych konsultacji zostaje przedłużony!

Jeżeli chcesz zdążyć przekonsultować wniosek, biznesplan oraz fiszkę projektową przed złożeniem do Nas wniosku wyślij wyżej wymienione dokumenty na adres e-mail:

oraz

Do dnia 05.06.2019 roku.

Po wysłaniu do nas dokumentów poinformuj nas o tym dzwoniąc pod numer: 667 983 637 oraz 723 974 261.

Wnioski do naborów nr:

17/2019, 18/2019, 19/2019, 20/2019, 21/2019, 22/2019 oraz 23/2019

przyjmujemy do 10 czerwca 2019 roku do godziny 12.00!

Slajd1.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów