Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Z cyklu „ Szlakiem historii, przyrody i kultury” - Dawna szkoła ewangelicka w Namysłowie

Obiekt powstał - co dokumentuje data wkomponowana w chorągiewkę z kurem na szczycie dachu - w 1789 roku. Okoliczności budzą jeszcze różne wątpliwości, ale miłośnicy historii miasta skłaniają się ku tezie, że budowla powstała z materiału rozbiórkowego po budynku dawnego zboru ewangelickiego. Ten z kolei stał na miejscu, gdzie do 1962 roku mieliśmy kościół św. Andrzeja. Widać w ten sposób, jak oszczędni byli XVIII wieczni mieszczanie.
O ile wówczas odzyskiwano po prostu materiał, o tyle teraz postanowiono zachować starą konstrukcję z zupełnie innego powodu. Jest to drugi na Śląsku budynek użyteczności publicznej, w którym zachowano oryginalną, XVIII-wieczną konstrukcję szachulcową. Pierwszy znajduje się w Żmigrodzie, a więc nasz jest jedyny w województwie opolskim.

Szkoła służyła ewangelikom stosunkowo krótko, bo już w 1792 roku poświęcili oni nową placówkę (przy obecnej ulicy 3 Maja, gdzie dziś mieści się gimnazjum nr 1), a stary budynek przekazano na potrzeby szkoły katolickiej.

Mimo tego zwyczajowa nazwa "szkoła ewangelicka” funkcjonuje do dziś. Wewnątrz, oprócz klas lekcyjnych, były też mieszkania dla nauczycieli. Po wojnie budynek w całości uzyskał funkcję mieszkalną, ale gdyby któryś z lokatorów dziś zaglądnął do środka, miałby problemy z rozpoznaniem swojego dawnego domu. Już po przekroczeniu progi stąpamy po odsłoniętym starym bruku przypominającym nawierzchnię zamkowych sieni. Zamiast pomalowanych emulsją ścian i odrapanych korytarzy wszędzie widać solidne, drewniane bele tworzące szachulcową konstrukcję, która przetrwała ponad 200 lat. Budowlańcy mieli za zadanie zachować maksymalną liczbę oryginalnych belek stropowych, a w niektórych miejscach udało się nawet pozostawić stare zaciosy czy napisy na belkach, co też jest historyczną atrakcją.

W 2013 roku zakończył się remont dawnej szkoły ewangelickiej w Namysłowie. Obiekt ten jest konstrukcji szachulcowej a konkretnie system muru pruskiego. Obiekt był w złym stanie technicznym wymagał gruntownego remontu. Po uzyskaniu funduszy m.in. z UE na lata 2011-2013 udało się wymienić i wyremontować elewację a dach pokryto łupkiem naturalnym, czyli takim jaki był pierwotnie. Po remoncie obiekt służy jako Izba Regionalna gdzie są pokazywane filmy audiowizualne oraz lekcje muzealne i wykładowe.

Źródło:

http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/38702,namyslow-dawna-szkola-ewangelicka.html

http://dolny-slask.org.pl/537586,Namyslow,Izba_Regionalna_dawna_szkola_ewangelicka.html

szkola ewangelicka.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów